Nová vyhláška pre elektroenergetiku. Aké zmeny nás čakajú?

ÚRSO predkladá do pripomienkového konania novú vyhlášku, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike. Účinnosť by mala nadobudnúť už od prvého júla. Vyberáme dôležité:

Zmena poplatku pri dodávke

Náklady na dodávku elektriny pre domácnosti a malé podniky sa zvyšujú z 0,65 eura na jedno odberné miesto a mesiac na 0,75 eura. 

Navrhovaná úprava podľa regulátora vyplýva z aplikačnej praxe kvôli vyšším nákladom, ktoré sú spojené s obsluhou odberného miesta za dodávku elektriny pre domácnosti a malé podniky.

ÚRSO chce zabrániť špekuláciám výrobcov

Ďalším z cieľov novej vyhlášky je podľa ÚRSO snaha zabrániť špekulácii existujúcich i nových výrobcov elektriny, ktorí predávajú elektrinu drahšie, ako je cena elektriny na straty a v takom prípade spolu s doplatkom je ich výsledná cena vyššia ako cena elektriny určená cenovým rozhodnutím úradu.

„Každé jedno euro, za ktoré výrobcovia elektriny elektrinu vyrobenú
z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou v zariadení výrobcu elektriny predajú drahšie oproti cene elektriny na straty určenej cenovým rozhodnutím úradu pre prevádzkovateľov regionálnej distribučnej sústavy generuje náklady, ktoré vstupujú do nákladov na výpočet tarify za prevádzkovanie systému a zvyšujú tak deficit celého systému,“
uviedol ÚRSO.

Podmienkou uplatnenia ceny určenej cenovým rozhodnutím úradu pre zariadenie výrobcu elektriny má podľa nového znenia vyhlášky byť, že súčet ceny elektriny, za ktorú výrobca predá energiu vyrobenú z OZE alebo KVET, a doplatku podľa osobitého predpisu nesmie byť vyšší ako cena elektriny určená cenovým rozhodnutím ÚRSO.

V prípade že bude tento súčet vyšší, doplatok sa má znížiť o tento rozdiel na základe ročného vyúčtovania, ktoré sa vykoná do 31. marca nasledujúceho roka. Potvrdenie o množstve a cene elektriny, za ktorú producent predal elektrinu z OZE a KVET, musí výrobca predložiť prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy do konca januára nasledujúceho roka.

 

 

Novinky

Zmeny zákona o energetike

16.05.2018 11:32
Podľa informácií, 15.5.2018 poslanci schválili zmeny v zákone o energetike. Ako uvádza MH SR:...

Nová vyhláška pre elektroenergetiku. Aké zmeny nás čakajú

16.05.2018 11:31
ÚRSO predkladá do pripomienkového konania novú vyhlášku, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v...

Cena elektriny na rok 2018 - TPS a TSS

06.12.2017 14:27
Cena elektriny na rok 2018 - TPS a TSS Pri tarifách za systémové služby a tarifu za prevádzkovanie...

Ceny elektriny na rok 2018 – výrobcovia elektriny –„G – komponent“

06.12.2017 09:03
Tarifa za prístup na rok 2018 (tzv. G - komponent) pre výrobcov elektriny predstavuje 30 % z MRK sa...

Ceny elektriny na rok 2018 – výrobcovia elektriny OZE a KVET – doplatok a straty

06.12.2017 09:01
ÚRSO a nadradené DS zverejnili cenníky za distribúciu na rok 2018. V zmysle vydaných...

Aktualizovaný komentár k vývoju cenovej regulácie na rok 2017.

19.02.2017 19:41
V pondelok (13.2.2017) bola pripravená nová cenová vyhláška od ÚRSO, dostala sa do zbierky...

Ste pripravení na implementáciu IMS?

13.06.2016 13:12
Energy Optimal s.r.o. podpísala so spoločnosťou S&T Slovakia s.r.o. dôležitú zmluvu...

Nová spolupráca ENERGY OPTIMAL a ZSE Development

09.02.2016 08:57
Od 1.2.2016 sa spoločnosť ENERGY OPTIMAL s.r.o. stala partnerom ZSE Development, s.r.o.,...

Nový rozpočet ÚRSO, nové sankcie a pokuty?

18.11.2015 10:38
Podľa návrhu zákona o štátnom rozpočte Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na rok 2016 môže...

Energetická jeseň 2015...

12.10.2015 09:10
Informácia, že cena plynu pre domácnosti „výrazne“ klesne. Za prvé je to pokles ceny komodity....
1 | 2 >>