Zmluvy a fakturácia pre OZE a KVET od roku 2020 po novom! Zmeny v doplatku ako aj vo výkupcovi elektriny.

Výrobcovia z OZE a KVET pozor, od 1. januára 2020 bude s Vami uzatvárať zúčtovateľ podpory, ktorým je spoločnosť  OKTE, a.s. nové zmluvy o doplatku. Tiež upozorňujeme, že Zmluvu o doplatku s OKTE  je potrebné uzatvoriť do 31. decembra 2019. Inak na rok 2020 môžete prísť o podporu.

Aby ste mohli mať podporu doplatkom v roku 2020, je potrebné mať najprv uzatvorenú Zmluvu o poskytovaní údajov s OKTE, a.s. Pre žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní údajov, kontaktuje priamo OKTE, a.s. Potom môžete podať žiadosť o uzatvorenie zmluvy o podpore. Ak by ste nevedeli ako postupovať a prípadne nemali vybavené prístupy, alebo sa potrebujeme zorientovať, je možné nás priamo kontaktovať na adrese: info@energyoptimal.sk.

Taktiež nás čaká aj zmena výkupcu elektriny od 1.1.2020 bude výkupcom spoločnosť SPP a nahradí tak doteraz výkup na straty a výkup troch regionálnych distribučných spoločností. Na zmluvách medzi výrobcom a výkupcom sa momentálne pracuje a ešte nie sú známe. Čo sa týka metodiky tak tá známa je a podrobnosti je možné dohľadať napr. v prevádzkovom poriadku OKTE, a.s. platnom od 1.10.2019. V prípade potreby je tiež možné nás kontaktovať na adrese: info@energyoptimal.sk.

V prípade že bude tento súčet vyšší, doplatok sa má znížiť o tento rozdiel na základe ročného vyúčtovania, ktoré sa vykoná do 31. marca nasledujúceho roka. Potvrdenie o množstve a cene elektriny, za ktorú producent predal elektrinu z OZE a KVET, musí výrobca predložiť prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy do konca januára nasledujúceho roka.

 

 

Novinky

Zmluvy a fakturácia pre OZE a KVET od roku 2020 po novom! Zmeny v doplatku ako aj vo výkupcovi elektriny.

22.11.2019 08:03
Výrobcovia z OZE a KVET pozor, od 1. januára 2020 bude s Vami uzatvárať zúčtovateľ...

Zmeny zákona o energetike

16.05.2018 11:32
Podľa informácií, 15.5.2018 poslanci schválili zmeny v zákone o energetike. Ako uvádza MH SR:...

Nová vyhláška pre elektroenergetiku. Aké zmeny nás čakajú

16.05.2018 11:31
ÚRSO predkladá do pripomienkového konania novú vyhlášku, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v...

Cena elektriny na rok 2018 - TPS a TSS

06.12.2017 14:27
Cena elektriny na rok 2018 - TPS a TSS Pri tarifách za systémové služby a tarifu za prevádzkovanie...

Ceny elektriny na rok 2018 – výrobcovia elektriny –„G – komponent“

06.12.2017 09:03
Tarifa za prístup na rok 2018 (tzv. G - komponent) pre výrobcov elektriny predstavuje 30 % z MRK sa...

Ceny elektriny na rok 2018 – výrobcovia elektriny OZE a KVET – doplatok a straty

06.12.2017 09:01
ÚRSO a nadradené DS zverejnili cenníky za distribúciu na rok 2018. V zmysle vydaných...

Aktualizovaný komentár k vývoju cenovej regulácie na rok 2017.

19.02.2017 19:41
V pondelok (13.2.2017) bola pripravená nová cenová vyhláška od ÚRSO, dostala sa do zbierky...

Ste pripravení na implementáciu IMS?

13.06.2016 13:12
Energy Optimal s.r.o. podpísala so spoločnosťou S&T Slovakia s.r.o. dôležitú zmluvu...

Nová spolupráca ENERGY OPTIMAL a ZSE Development

09.02.2016 08:57
Od 1.2.2016 sa spoločnosť ENERGY OPTIMAL s.r.o. stala partnerom ZSE Development, s.r.o.,...

Nový rozpočet ÚRSO, nové sankcie a pokuty?

18.11.2015 10:38
Podľa návrhu zákona o štátnom rozpočte Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na rok 2016 môže...
1 | 2 >>