Zmena dodávateľa

Vážený návštevník,

zmenou dodávateľa v oblasti dodávok elektriny a plynu môžete len získať. Ak je to pre Vás niečo nové netreba sa obávať. Sú pre Vás pripravené lepšie ceny energií a lepšie a kvalitnejšie služby. Súčasne je v "hre" viacero spoločností. Nie každá je seriózna a to čo tvrdí nie vždy splní. A preto sme tu my. Poradíme a pomôžeme Vám s výberom pre Vás najvhodnejšieho dodávateľa elektriny plynu. Neváhajte nás kontaktovať. Viac informácii sa možete dozvedieť aj tu.

Užitočné rady pred uzavretím zmluvy

  • overte si totožnosť osoby, ktorá prichádza s ponukou,
  • nebojte sa opýtať na nejasnosti zmluvy pred jej podpísaním,
  • snažte sa odolať nátlakovým metódam zo strany osoby pri naštudovaní zmluvy a trvajte aj na tom aby Vám bol predložený aj platný cenník a všeobecne platné podmienky,
  • nechajte si čas na rozmyslenie a naštudovanie zmluvy,
  • ak návrh zmluvy nie je prijateľný alebo sa javí ako nevýhodný pre Vás  navrhnite zmenu podmienok zmluvy; predtlačený návrh nemusí byť definitívny a konečný,
  • skontrolujte si v zmluve na akú dobu sa uzatvára, neodporúčame uzatvárať zmluvu na obdobie dlhšie ako 2 roky,
  • preverte si samotného dodávateľa energií, jeho povesť a finančnú situáciu,
  • nebojte sa trvať na tom, aby pri prezentovaní ponuky a podpisovaní zmluvy bola prítomná aj ďalšia osoba,