Energetické poradenstvo

Na základe našich skúsenosti Vám vieme poradiť a zabezpečiť komunikáciu s ÚRSO, s  prevádzkovateľmi distribučných sústav, prevádzkovateľom prenosovej sústavy.

Pomôcť pri potrebných zmluvách ako napr.:

  • zmluvy o pripojení,
  • zmluvy o prístupe,
  • rámcové distribučné zmluvy,
  • a iné.

Na základe meniacej sa energetickej legislatívy realizovať:

  • cenové rozhodnutia,
  • prevádzkové poriadky,
  • licencie a povolenia na podnikanie v energetike,
  • pravidlá pre rozúčtovanie nákladov a výnosov,
  • a iné.