Výber dodávateľa

 

V posledných rokoch prechádza energetika významnými zmenami – liberalizáciou trhového prostredia. Liberalizácia zo sebou prináša aj nové možnosti pre odberateľa. Ponúka možnosť vybrať si vlastného dodávateľa elektriny a zemného plynu.

Je pravdou, že sa týmto spôsobom dajú ušetriť ďalšie finančné prostriedky.

Ale pozor. Momentálne na Slovensku pôsobí viacero dodávateľov elektriny a plynu. Avšak nie každý je seriózny. Je dôležité, dať si pozor na jasné pravidlá, garanciu nulových skrytých poplatkov, či rôzne odseky nielen v zmluve ale aj vo všeobecných obchodných podmienkach, pokutách za prekročenie a nedodržanie zmluvného množstva a iných.

Preto sme Vám pripravení poskytnúť:

  • kvalitné služby pri výbere dodávateľa,
  • spraviť cenovú kalkuláciu,
  • stanoviť technické a ekonomické kritéria pri zadaní dopytu na cenovú ponuku,
  • dohliadnuť na férové, zrozumiteľné a jasné podmienky z čoho pramení najvýhodnejšia cenová ponuka,
  • zabezpečiť prehľadné porovnanie daných ponúk,
  • v predstihu zabezpečiť zmluvu a všetky dokumenty na preštudovanie,
  • poskytnúť priamu súčinnosť pri Optimalizácii dodávok,
  • zabezpečiť plnenie zmlúv a dohodnutých podmienok,

Inými slovami starať sa o zákazníka, tak, aby nemal žiadne problémy s energiami a dostával kompletný servis.