Nové nariadenie vlády

04.05.2023 08:41

Podstata nového nariadenia spočíva v tom, že výška tarify za prevádzkovanie systému (TPS), tarify za systémové služby (TSS) a tarify za straty pri distribúcii sa pre všetkých odberateľov vráti na úroveň roka 2022. Platnosť nariadenia od 1.5.2023.  V zásade to znamená, že sa budú od 1.5.2023 prehodnocovať zálohové faktúry pre koncových zákazníkov, ktorí tieto faktúry majú vydané.

Taktiež dôjde k zmene cenových rozhodnutí pre prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav. Pričom konanie bude v zmysle platnej vyhlášky vyvolané priamo ÚRSO. Termín nie je jasný, ale počíta sa najneskôr do konca júna 2023.

Zmeny vyjadrené číselne by mali vyzerať nasledovne:

  • V prípade TPS sa cena z hodnoty:  25,4807 €/MWh  vráti na pôvodnú hodnotu: 15,9 €/MWh.
  • V prípade TSS sa cena z hodnoty: 10,1320 €/MWh vráti na pôvodnú hodnotu: 6,2976 €/MWh.

A v prípade tarify za straty bude zmena cena rozličná v jednotlivých distribučných spoločnostiach a mala by sa vrátiť na tieto hodnoty:

  • SSD – z ceny 25,4879 €/MWh sa vráti na 5,4923 €/MWh,
  • ZSD - z ceny 23,128 €/MWh sa vráti na 5,07 €/MWh,
  • VSD - z ceny 16,4408 €/MWh sa vráti na 3,5748 €/MWh.

Momentálne by mala zmena platiť nariadením vlády do konca roka 2023.

Rozdiel v cenách bude štát kompenzovať:

  • distribučným spoločnostiam – tarifa za straty,
  • OKTE – TPS,
  •  SEPS – TSS.