Zmluvy a fakturácia pre OZE a KVET od roku 2020 po novom! Zmeny v doplatku ako aj vo výkupcovi elektriny.

Výrobcovia z OZE a KVET pozor, od 1. januára 2020 bude s Vami uzatvárať zúčtovateľ podpory, ktorým je spoločnosť  OKTE, a.s. nové zmluvy o doplatku. Tiež upozorňujeme, že Zmluvu o doplatku s OKTE  je potrebné uzatvoriť do 31. decembra 2019. Inak na rok 2020 môžete prísť o podporu.

Aby ste mohli mať podporu doplatkom v roku 2020, je potrebné mať najprv uzatvorenú Zmluvu o poskytovaní údajov s OKTE, a.s. Pre žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní údajov, kontaktuje priamo OKTE, a.s. Potom môžete podať žiadosť o uzatvorenie zmluvy o podpore. Ak by ste nevedeli ako postupovať a prípadne nemali vybavené prístupy, alebo sa potrebujeme zorientovať, je možné nás priamo kontaktovať na adrese: info@energyoptimal.sk.

Taktiež nás čaká aj zmena výkupcu elektriny od 1.1.2020 bude výkupcom spoločnosť SPP a nahradí tak doteraz výkup na straty a výkup troch regionálnych distribučných spoločností. Na zmluvách medzi výrobcom a výkupcom sa momentálne pracuje a ešte nie sú známe. Čo sa týka metodiky tak tá známa je a podrobnosti je možné dohľadať napr. v prevádzkovom poriadku OKTE, a.s. platnom od 1.10.2019. V prípade potreby je tiež možné nás kontaktovať na adrese: info@energyoptimal.sk.

V prípade že bude tento súčet vyšší, doplatok sa má znížiť o tento rozdiel na základe ročného vyúčtovania, ktoré sa vykoná do 31. marca nasledujúceho roka. Potvrdenie o množstve a cene elektriny, za ktorú producent predal elektrinu z OZE a KVET, musí výrobca predložiť prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy do konca januára nasledujúceho roka.

 

 

Novinky

Energetická jeseň 2015...

12.10.2015 09:10
Informácia, že cena plynu pre domácnosti „výrazne“ klesne. Za prvé je to pokles ceny komodity....

POZOR pokuty za nesplnenie povinností voči ÚRSO ako prevádzkovateľ MDS

11.02.2015 20:29
Pre informáciu prikladám možné postihy a pokuty zo strany ÚRSO pre regulované subjekty:   V...

Profesionálne služby ktoré zabezpečujeme pre miestne distribučné sústavy

11.02.2015 20:10

Nové zmeny pre miestne distribučné sústavy.

10.11.2013 00:00
Od 1.2.2013 nadobudla účinnosť vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z. z.Tieto zo sebou prinášajú nové...
<< 1 | 2