Ceny elektriny na rok 2018.

Cena elektriny na rok 2018 - TPS a TSS

Pri tarifách za systémové služby a tarifu za prevádzkovanie systému prichádza k miernemu poklesu. Čo sa týka cien za tarifu za systémové služby (TSS) – na rok 2018 bude: 6,8919 €/MWh teda je nižšia ako v roku 2017, kde bola určená na úrovni 7,049  €/MWh.

A cena za tarifu za prevádzkovanie systému (TPS) – na rok 2018 bude na úrovni: 26,2011 €/MWh, teda oproti roku 2017 prišlo k nepatrnému poklesu z ceny  26,203 €/MWh pre rok 2017.

 

Ceny elektriny na rok 2018 – výrobcovia elektriny OZE a KVET – doplatok a straty

ÚRSO a nadradené DS zverejnili cenníky za distribúciu na rok 2018. V zmysle vydaných rozhodnutí ÚRSO pre rok 2018 by mala byť cena za straty na úrovni: 31,7723 €/MWh. Za rok 2017 bola na úrovni: 26,9339 €/MWh.

To znamená, že ak máte nárok na doplatok napr. 100 €/MWh v zmysle rozhodnutia ÚRSO pre rok 2018 si budete účtovať:

  • Tarifu 31,7723 €/MWh vo faktúre za straty (v zásade distribučná spoločnosť)
  • Tarifu 100 – 31,7723 €/MWh = 68,2277 €/MWh si budete účtovať za dodávku elektriny na doplatok (v zásade výkupca elektriny SSE, VSE, ZSE)

 

Ceny elektriny na rok 2018 – výrobcovia elektriny – „G – komponent“

Tarifa za prístup na rok 2018 (tzv. G - komponent) pre výrobcov elektriny predstavuje 30 % z MRK sa pre rok 2018 nemenil na východe - u VSDS, a.s. ani na západe u ZSDIS. Jediná zmena - nárast ceny musia očakávať výrobcovia pripojený na strednom Slovensku u SSE-D. Bližšie porovnanie v tabuľke.

 

 

Novinky

Nové zmeny pre miestne distribučné sústavy.

10.11.2013 00:00
Od 1.2.2013 nadobudla účinnosť vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z. z.Tieto zo sebou prinášajú nové...
<< 1 | 2