Ceny elektriny na rok 2018 – výrobcovia elektriny OZE a KVET – doplatok a straty

06.12.2017 09:01

ÚRSO a nadradené DS zverejnili cenníky za distribúciu na rok 2018. V zmysle vydaných rozhodnutí ÚRSO pre rok 2018 by mala byť cena za straty na úrovni: 31,7723 €/MWh. Za rok 2017 bola na úrovni: 26,9339 €/MWh.

To znamená, že ak máte nárok na doplatok napr. 100 €/MWh v zmysle rozhodnutia ÚRSO pre rok 2018 si budete účtovať:

  • Tarifu 31,7723 €/MWh vo faktúre za straty (v zásade distribučná spoločnosť)
  • Tarifu 100 – 31,7723 €/MWh = 68,2277 €/MWh si budete účtovať za dodávku elektriny na doplatok (v zásade výkupca elektriny SSE, VSE, ZSE)