Nové dotácie MH SR

07.03.2023 08:36

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vypísalo novú schému štátnej pomoci
NA PODPORU PODNIKOV. Výzva sa v zásade týka nasledovného:

Oprávnená osoba:

Hospodárskou činnosťou je každá činnosť spočívajúca v ponuke tovarov a/alebo služieb na trhu.

Oprávnený nárok:

Oprávnené obdobie trvá od 1. januára 2023 do 31. marca 2023.

Oprávnené náklady pre elektrinu a pre plyn:

Dané zvýšenie ceny sa vypočíta ako rozdiel medzi jednotkovou cenou za dodávku komodity, ktorú žiadateľ zaplatil v priemere počas oprávneného obdobia a:

  • jednotkovou cenou za dodávku elektriny vo výške 199 EUR za MWh,
  • a/alebo jednotkovou cenou za dodávku plynu vo výške 99 EUR za MWh.

Viac podkladov a odpovedí k dotáciám je možné získať na stránke:

https://energodotacie.mhsr.sk/Pnarok.html

V prípade ak by ste potrebovali pomoc s uplatnením danej podpory a podaním žiadostí, alebo pripraviť podklady k danej výzve neváhajte nás kontaktovať za týmto účelom. Vieme Vám pomôcť, poradiť Vám alebo Vás nasmerovať.