Optimalizácia dodávok

Nie každá spoločnosť disponuje kvalifikovaným elektrotechnikom. My Vám však ponúkame optimalizáciu Vašich nákladov spojených s dodávkou elektriny a plynu. Čo to znamená? Každý odberateľ je pripojený do sústavy cez istič alebo rezervovanú kapacitu. Za toto sa mesačne platí a nie sú to malé sumy. Predstavujú približne 30% nákladov pri platbe za elektrinu. Tieto náklady sa premietajú v tarifách a sadzbách.

Ako uviedol regulačný úrad vo svojej výročnej správe: „Je známe, že takmer polovica firiem má tarify a sadzby nastavené nevýhodne a mohli by ušetriť značnú časť nákladov za dodávku elektriny“. A preto poskytujeme konzultácie v tejto problematike. Úvodné konzultácie sú zadarmo.

Ďalšia vec, ktorá priamo súvisí s dodávkou elektriny a so spotrebou je aj správny výber elektromera. Možno pred desiatimi a viac rokmi bolo výhodné mať jednotarifný elektromer, ale dnes by bol efektívnejší dvojtarifný alebo opačne. Tak prečo to nezmeniť.

Ak spadáte do tejto kategórie a problematika Vás zaujala, tak neváhajte a kontaktujte nás.