Ceny elektriny na rok 2018

Ceny elektriny na rok 2018 – výrobcovia elektriny – „G – komponent“

06.12.2017 09:10
Tarifa za prístup na rok 2018 (tzv. G - komponent) pre výrobcov elektriny predstavuje 30 % z MRK sa pre rok 2018 nemenil na východe - u VSDS, a.s. ani na západe u ZSDIS. Jediná zmena - nárast ceny musia očakávať výrobcovia pripojený na strednom Slovensku u SSE-D. Bližšie porovnanie v tabuľke.

Ceny elektriny na rok 2018 – výrobcovia elektriny OZE a KVET – doplatok a straty

06.12.2017 09:08
ÚRSO a nadradené DS zverejnili cenníky za distribúciu na rok 2018. V zmysle vydaných rozhodnutí ÚRSO pre rok 2018 by mala byť cena za straty na úrovni: 31,7723 €/MWh. Za rok 2017 bola na úrovni: 26,9339 €/MWh. To znamená, že ak máte nárok na doplatok napr. 100 €/MWh v zmysle...