Zmluvy a fakturácia pre OZE a KVET od roku 2020 po novom! Zmeny v doplatku ako aj vo výkupcovi elektriny.

22.11.2019 08:03

Výrobcovia z OZE a KVET pozor, od 1. januára 2020 bude s Vami uzatvárať zúčtovateľ podpory, ktorým je spoločnosť  OKTE, a.s. nové zmluvy o doplatku. Tiež upozorňujeme, že Zmluvu o doplatku s OKTE  je potrebné uzatvoriť do 31. decembra 2019. Inak na rok 2020 môžete prísť o podporu.

Aby ste mohli mať podporu doplatkom v roku 2020, je potrebné mať najprv uzatvorenú Zmluvu o poskytovaní údajov s OKTE, a.s. Pre žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní údajov, kontaktuje priamo OKTE, a.s. Potom môžete podať žiadosť o uzatvorenie zmluvy o podpore. Ak by ste nevedeli ako postupovať a prípadne nemali vybavené prístupy, alebo sa potrebujeme zorientovať, je možné nás priamo kontaktovať na adrese: info@energyoptimal.sk.

Taktiež nás čaká aj zmena výkupcu elektriny od 1.1.2020 bude výkupcom spoločnosť SPP a nahradí tak doteraz výkup na straty a výkup troch regionálnych distribučných spoločností. Na zmluvách medzi výrobcom a výkupcom sa momentálne pracuje a ešte nie sú známe. Čo sa týka metodiky tak tá známa je a podrobnosti je možné dohľadať napr. v prevádzkovom poriadku OKTE, a.s. platnom od 1.10.2019. V prípade potreby je tiež možné nás kontaktovať na adrese: info@energyoptimal.sk.