Referencie

 

 • Železnice Slovenskej republiky
   
 • Slovenské elektrárne, a.s.
   
 • Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a.s.
   
 • Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou
   
 • Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s.
   
 • Železničná spoločnosť Slovensko