Cena elektriny na rok 2018 - TPS a TSS

06.12.2017 14:27

Cena elektriny na rok 2018 - TPS a TSS

Pri tarifách za systémové služby a tarifu za prevádzkovanie systému prichádza k miernemu poklesu. Čo sa týka cien za tarifu za systémové služby (TSS) – na rok 2018 bude: 6,8919 €/MWh teda je nižšia ako v roku 2017, kde bola určená na úrovni 7,049  €/MWh.

A cena za tarifu za prevádzkovanie systému (TPS) – na rok 2018 bude na úrovni: 26,2011 €/MWh, teda oproti roku 2017 prišlo k nepatrnému poklesu z ceny  26,203 €/MWh pre rok 2017.