Archív článkov

Posledné mikulášske zmeny v energetike

08.12.2023 08:58
ÚRSO má staronového predsedu - Predsedom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví sa dňom 06.12.2023 stal Jozef Holjenčík.   ÚRSO konečne začína vydávať prerušené a neplatné CR (distribúcia, prístup, pripojenie) za rok 2023 (platnosť bola chaoticky stanovená a menená nariadeniami...

Nové nariadenie vlády

04.05.2023 08:41
Podstata nového nariadenia spočíva v tom, že výška tarify za prevádzkovanie systému (TPS), tarify za systémové služby (TSS) a tarify za straty pri distribúcii sa pre všetkých odberateľov vráti na úroveň roka 2022. Platnosť nariadenia od 1.5.2023....

Nové dotácie MH SR

07.03.2023 08:36
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vypísalo novú schému štátnej pomoci NA PODPORU PODNIKOV. Výzva sa v zásade týka nasledovného: Oprávnená osoba: Hospodárskou činnosťou je každá činnosť spočívajúca v ponuke tovarov a/alebo služieb na trhu. Oprávnený nárok: Oprávnené obdobie trvá od...

Krátke zhrnutie situácie v energetike na konci roka 2021 a výhľadovo na rok 2022 aj s prehľadom povinností a zmien ktoré možno očakávať.

29.11.2021 09:00
Koncom roka vystrelili ceny komodít (elektriny a plyny na historické maximá) a prvý krát sa stalo, že niektorí výrobcovia s právom na podporu dostávali len podporu od štátom určeného výkupcu (SPP) a nie aj od OKTE (platba za doplatok). Ceny na trhu za október a november...

Zmluvy a fakturácia pre OZE a KVET od roku 2020 po novom! Zmeny v doplatku ako aj vo výkupcovi elektriny.

22.11.2019 08:03
Výrobcovia z OZE a KVET pozor, od 1. januára 2020 bude s Vami uzatvárať zúčtovateľ podpory, ktorým je spoločnosť  OKTE, a.s. nové zmluvy o doplatku. Tiež upozorňujeme, že Zmluvu o doplatku s OKTE  je potrebné uzatvoriť do 31. decembra 2019. Inak na rok 2020 môžete...

Zmeny zákona o energetike

16.05.2018 11:32
Podľa informácií, 15.5.2018 poslanci schválili zmeny v zákone o energetike. Ako uvádza MH SR: „Návrh zákona okrem iného komplexne upravuje stav núdze v elektroenergetike, predchádzanie stavu núdze, skúšku stavu núdze, súvisiace práva a povinnosti účastníkov trhu s elektrinou, spôsob vyhlasovania a...

Nová vyhláška pre elektroenergetiku. Aké zmeny nás čakajú

16.05.2018 11:31
ÚRSO predkladá do pripomienkového konania novú vyhlášku, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike. Účinnosť by mala nadobudnúť už od prvého júla. Vyberáme dôležité: Zmena poplatku pri dodávke Náklady na dodávku elektriny pre domácnosti a malé podniky sa zvyšujú...

Cena elektriny na rok 2018 - TPS a TSS

06.12.2017 14:27
Cena elektriny na rok 2018 - TPS a TSS Pri tarifách za systémové služby a tarifu za prevádzkovanie systému prichádza k miernemu poklesu. Čo sa týka cien za tarifu za systémové služby (TSS) – na rok 2018 bude: 6,8919 €/MWh teda je nižšia ako v roku 2017, kde bola určená na úrovni 7,049 ...

Ceny elektriny na rok 2018 – výrobcovia elektriny – „G – komponent“

06.12.2017 09:10
Tarifa za prístup na rok 2018 (tzv. G - komponent) pre výrobcov elektriny predstavuje 30 % z MRK sa pre rok 2018 nemenil na východe - u VSDS, a.s. ani na západe u ZSDIS. Jediná zmena - nárast ceny musia očakávať výrobcovia pripojený na strednom Slovensku u SSE-D. Bližšie porovnanie v tabuľke.

Ceny elektriny na rok 2018 – výrobcovia elektriny OZE a KVET – doplatok a straty

06.12.2017 09:08
ÚRSO a nadradené DS zverejnili cenníky za distribúciu na rok 2018. V zmysle vydaných rozhodnutí ÚRSO pre rok 2018 by mala byť cena za straty na úrovni: 31,7723 €/MWh. Za rok 2017 bola na úrovni: 26,9339 €/MWh. To znamená, že ak máte nárok na doplatok napr. 100 €/MWh v zmysle...
Záznamy: 1 - 10 zo 20
1 | 2 >>