Archív článkov

Nová spolupráca ENERGY OPTIMAL a ZSE Development

09.02.2016 08:57
Od 1.2.2016 sa spoločnosť ENERGY OPTIMAL s.r.o. stala partnerom ZSE Development, s.r.o., ktorá je špecialistom na prevádzku miestnych distribučných sústav (MDS). Spoločnosť ZSE Development s.r.o. patrí do Skupiny ZSE a tým spoločnosť Energy Optimal s.r.o. získala stabilného...

Nový rozpočet ÚRSO, nové sankcie a pokuty?

18.11.2015 10:38
Podľa návrhu zákona o štátnom rozpočte Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na rok 2016 môže používať rozpočet až vo výške viac než 5 miliónov eur. Pre porovnanie - v roku 2015 mal pridelených len 3,27 miliónov eur. Okrem toho sa predpokladá, že príjmy úradu, napr. z pokút alebo inej činnosti...

Energetická jeseň 2015...

12.10.2015 09:10
Informácia, že cena plynu pre domácnosti „výrazne“ klesne. Za prvé je to pokles ceny komodity. Vďaka ÚRSO očakávame pokles v priemere o 3,91 % pre domácnosti a približne 3,7 % pre malé podniky. Ide o zníženie variabilných zložiek plynu, fixné ostávajú bez zmeny. Zmeny nastanú od...

POZOR pokuty za nesplnenie povinností voči ÚRSO ako prevádzkovateľ MDS

11.02.2015 20:29
Pre informáciu prikladám možné postihy a pokuty zo strany ÚRSO pre regulované subjekty:   V zmysle § 36 zákona 250/2012 Z.z. :   3) Úrad uloží regulovanému subjektu pokutu: a)  od 500 eur do 10 000 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. o), r), z), ab), ad) a aj), b)  od...

Profesionálne služby ktoré zabezpečujeme pre miestne distribučné sústavy

11.02.2015 20:10

Nové zmeny pre miestne distribučné sústavy.

10.11.2013 00:00
Od 1.2.2013 nadobudla účinnosť vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z. z.Tieto zo sebou prinášajú nové povinnosti pre prevádzkovateľov miestnej distribučnej sústavy (PMDS). Jednou zo zásadných zmien je aj fakt, že na základe § 32 Pravidiel trhu s elektrinou musí PMDS zadávať od systému Operátora...
Záznamy: 11 - 16 zo 16
<< 1 | 2