Aktualizovaný komentár k vývoju cenovej regulácie na rok 2017.

19.02.2017 19:41

V pondelok (13.2.2017) bola pripravená nová cenová vyhláška od ÚRSO, dostala sa do zbierky a retrospektívne nadobudla účinnosť od 10.2.2017 pod číslom: 18/2017 Z. z.

Teda ale pozor, nová vyhláška by mala mať účinnosť od 10.2.2017 a teda na obdobie od 1.1.2017 – do 9.2.2017 by mali platiť tie ceny ako boli schválené medzi týmto obdobím  (vo vyhláške č. 260/2016).

Následne podľa výkladov právnikov a niektorých odborníkov by mali byť upravené ceny distribúcie. Ceny by mali vychádzať z roku 2016, avšak nemusia byť totožné! Ďalej je možné, že sa zmenia aj ceny za TPS a TSS a ak sa tak stane možno očakávať aj zmeny ceny za straty a tým pádom príde k zmenám výkupných cien za OZE a KVET.

Okrem toho bolo oznámené, že rezort hospodárstva plánuje najneskôr do septembra 2017 predložiť novelu zákona o energetike. Sľubuje si od nej zvýšenie energetickej bezpečnosti a konkurencie na trhu s elektrinou a plynom. Ako uviedlo priamo v materiály  MH SR: Návrh zákona bude vypracovaný na základe návrhov vyplývajúcich z analýzy skúseností a poznatkov z doterajšej aplikácie zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike,“ . Škoda, že nešpecifikovalo koho analýzy, skúsenosti a poznatky budú v danom zákone aplikované. Možno príde k zrušeniu ÚRSO a kompetencie prevezme premiér, alebo...Nechajme sa prekvapiť...Určite to bude transparentné, optimálne a v súlade s programovým vyhlásením...

Taktiež na základe tohto možno predpokladať, že príde k zmene zákona 250/2012 Z. z. o regulácii, keďže tieto zákony sa navzájom dopĺňajú.

Treba uvedomiť, že sme na Slovensku vo fáze absolútne absurdného zlyhania regulácie a je momentálne ťažké predpokladať ako sa to nakoniec skončí a aké budú výsledné ceny. Tiež si treba uvedomiť, že takýto chaos a tlak vlády tu ešte nebol a všetko sa to šije horúcou ihlou. Napriek tomu celú situáciu podrobne sledujeme a o zmenách Vás budeme informovať.