Nový rozpočet ÚRSO, nové sankcie a pokuty?

18.11.2015 10:38

Podľa návrhu zákona o štátnom rozpočte Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na rok 2016 môže používať rozpočet až vo výške viac než 5 miliónov eur. Pre porovnanie - v roku 2015 mal pridelených len 3,27 miliónov eur.

Okrem toho sa predpokladá, že príjmy úradu, napr. z pokút alebo inej činnosti (bližšie nešpecifikovanej) pritom majú zostať na úrovni cez 1 milión eur. Bolo by to fajn. Avšak na druhej strane samotný úrad oznámil, že plánuje toto navýšenie rozpočtu využiť na plánovanie nových, dôslednejších kontrol distribučných spoločností pri distribúcii elektriny a plynu.

Podľa mňa by ale nebolo od veci, aby sa samotný regulátor zamyslel nad opodstatnením samotnej regulácie v zmysle povinností, ktoré sú povinné predkladať jednotlivé regulované subjekty a zaviesť jednotnejšiu metodiku. Ako príklad len pre elektrinu a pre plyn sú jedny z najdôležitejších dva zákony č. 250/2012 o regulácií a zákon č. 251/2012 o energetike (samozrejme niekoľko krát novelizované). Ak si pozriete pravidelné povinnosti regulovaných subjektov, ktoré sú definované v daných zákonoch, tak len voči ÚRSO má regulovaný subjekt predkladať pravidelné tabuľky, dokumenty, vyhodnotenia a pod. celý kalendárny rok okrem marca a júna. To ešte nehovorím o nepravidelných.

Teda prevádzkovatelia distribučných sústav, výrobcov elektriny aj z OZE aj mimo OZE ste si vedomí všetkých svojich povinností, alebo ste pripravení poskladať sa na ten 1 milión v rozpočte ÚRSO?

Ak nie a nie ste pripravení, vieme sa Vám o to postarať.