Ste pripravení na implementáciu IMS?

13.06.2016 13:12

Energy Optimal s.r.o. podpísala so spoločnosťou S&T Slovakia s.r.o. dôležitú zmluvu o spolupráci v zavádzaní a prevádzkovaní inteligentných meracích systémov tzv. IMS. Pre našich zákazníkov (súčasných aj nových) daná spolupráca prináša vyspelé, jednoduché a hlavne optimálne riešenie pri aplikácii vyhlášky MH SR č. 358/2013 Z. z. Pozor termín 1.1.2017 sa blíži.

Týmto spôsobom vieme pre MDS zabezpečiť komplexnú službu:

  • obhliadka MDS, poradenstvo pri návrhu IMS,
  • dodanie, inštalácia, certifikácia meraní,
  • zber a správa meraní a archivácia bez potreby vlastniť drahú softvérovú a hardvérovú infraštruktúru (napr. server alebo databázu),
  • vyhodnocovanie meraní, správu podkladov pre fakturáciu,
  • nakonfigurovanie jednotlivých OM napr. pre potreby ISOM OKTE,
  • synchronizáciu s potrebnými systémami na komunikáciu a vytvorenie automatizovaného rozhrania pre komunikáciu s energetickými entitami v  zmysle  platnej  energetickej legislatívy denne/mesačne,
  • správa a poskytovanie údajov cez prehľadný webportál aj s exportom údajov a potrebnými notifikáciami,
  • poskytovanie kalendára legislatívnych povinností pre správu prevádzkovania MDS v zmysle platnej legislatívy.

...a prevádzkovateľ MDS má vybavené. Spolu s nami to zvládnete. V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať, aby ste od 1.1.2017 mali splnené všetky legislatívne povinnosti.